Cheung Kong Graduate School Of Business

Cheung Kong Graduate School of Business
Beijing/Shanghai

2 alumni

Cheung Kong Graduate School Of Business, Beijing/Shanghai : 2 alumni

Cheung Kong Graduate School of Business

Nestor Correa Mayo
Director de Estrategia, Planificación y Desarrollo, Atiun Communications Group
Shuming ZHU

master
Finance